Ceník služeb 

Ceník výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění:

 • Kopie 5 Kč/strana

 • Řidičský průkaz  400 Kč

 • Řidičský průkaz u pacientů do 25 let a nad 65 let 250 Kč

 • Zbrojní průkaz 400 Kč

 • Zbrojní průkaz- kontrolní vyšetření 250 Kč

 • Předoperační vyšetření u samoplátce 400 Kč

 • Zdravotní průkaz potravinářský 100 Kč

 • Potvrzení přihlášky SŠ, VŠ, tábory 100 Kč

 • Výpis úrazové pojistky 200 Kč

 • Návrh lázeňské péče pro samoplátce 250 Kč

 • Výpis ze zdravotní dokumentace 50 - 200 Kč

 • Vstupní, výstupní vyšetření pro zaměstnavatele 400 Kč

 • Periodické vyšetření pro zaměstnavatele 350 Kč

 • Potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání 200 Kč

 • Očkování na žádost pacienta 100 Kč