Ceník služeb 

Ceník výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění:

 • Výpis ze zdravotní dokumentace: 100 - 300 Kč (dle časové náročnosti)

 • Řidičský průkaz (vstupní, mimořádné vyšetření): 500 Kč

 • Řidičský průkaz (periodické vyšetření, rozšíření): 300 Kč

 • Zbrojní průkaz: 500 Kč

 • Zbrojní průkaz (periodické vyšetření): 300 Kč

 • Předoperační vyšetření u samoplátce: 500 Kč

 • EKG: 200 Kč

 • Zdravotní průkaz potravinářský: 200 Kč

 • Potvrzení přihlášky SŠ, VŠ, tábory: 100 Kč

 • Výpis úrazové pojistky: 300 Kč

 • Návrh lázeňské péče pro samoplátce: 250 Kč

 • Vstupní, výstupní vyšetření pro zaměstnavatele: 500 Kč

 • Periodické vyšetření pro zaměstnavatele: 400 Kč

 • Potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání: 200 Kč

 • Očkování na žádost pacienta: 150 Kč

 • FOB test samoplátce: 200 Kč

 • Kopie: 5 Kč/strana