GDPR 

GDPR (General Data Protection Regulation) - obecné nařízení o ochraně údajů

Informace pro pacienty o zpracování osobních údajů (PDF soubor)