O nás 

MUDr. Kamila Pohanková, praktický lékař

V r. 2005 jsem promovala na LFMU Brno. Od r. 2005 jsem absolvovala předatestační přípravu, v r. 2009 jsem atestovala v oboru Všeobecné lékařství. Po krátké pauze na mateřské jsem začala pracovat již jako atestovaný lékař v zaměstnaneckém poměru kolegů praktických lékařů. Od července 2015 jsem otevřela soukromou ordinaci.

Gabriela Hitrová, všeobecná sestra

V roce 1996 jsem maturovala na Střední zdravotnické škole v Prešově ve studijním oboru Všeobecná zdravotní sestra. Po maturitě jsem nastoupila do Nemocnice Š. Kukuru v Michalovcich (SR), kde jsem pracovala do roku 2003 na gynekologicko-porodnickém oddělení. Následně jsem se přestěhovala do Brna, kde jsem byla v letech 2003 – 2008 zaměstnaná v hemodialyzačním středisku INNEF a.s. Po mateřské dovolené jsem od prosince 2015 zaměstnaná v naší ordinaci.

Ordinace

V červenci 2015 jsme otevřeli zcela novou ordinaci praktického lékaře pro dospělé.
Nabízíme: 
   -  nově vybavenou ordinaci
   -  bezbariérový přístup
   -  hrací koutek pro děti
   -  výbornou dostupnost a parkování
   -  přístrojové vybavení:
                                    POCT přístroje (výsledky ihned k dispozici): CRP, INR, FOB
                                    EKG
                                    otoskop