O nás 

MUDr. Kamila Pohanková, praktický lékař

 V r. 2005 jsem promovala na LFMU Brno. Již na začátku své praxe jsem byla rozhodnuta pro obor Praktické lékařství pro dospělé, neboť mě ze všech lékařských oborů nejvíce zajímal a naplňoval. Od r. 2005 jsem absolvovala před-atestační přípravu, v r. 2009 jsem atestovala v oboru Všeobecné lékařství. Po krátké pauze na mateřské jsem začala pracovat již jako atestovaný lékař v zaměstnaneckém poměru kolegů praktických lékařů. Od července 2015 jsem otevřela soukromou ordinaci na Kubíčkové 8 v Brně-Bystrci.

Medicína se neuvěřitelným tempem vyvíjí, proto se snažím udržet přehled pravidelným postgraduálním vzděláváním.

Mou snahou je nejel léčit lege artis, ale také vybudovat si s pacientem vzájemnou důvěru, řešit problémy komplexně a respektovat individualitu. Jsem přikloněna rovněž alternativní medicíně. V budoucnu bych ráda rozšířila své vzdělání v tomto směru.

Gabriela Hitrová, všeobecná sestra

V roce 1996 jsem maturovala na Střední zdravotnické škole v Prešově ve studijním oboru Všeobecná zdravotní sestra. Po maturitě jsem nastoupila do Nemocnice Š. Kukuru v Michalovcich (SR), kde jsem pracovala do roku 2003 na gynekologicko-porodnickém oddělení. Následně jsem se přestěhovala do Brna, kde jsem byla v letech 2003 – 2008 zaměstnaná v hemodialyzačním středisku INNEF a.s. Po mateřské dovolené jsem od prosince 2015 zaměstnaná v naší ordinaci.

Navštěvuji kurzy v rámci celoživotního vzdělávání sester.

Mou snahou je dobře organizovat chod ordinace, přistupovat k pacientům empaticky, individuálně a hlavně vytvořit příjemnou atmosféru, aby k nám pacienti chodili rádi.

Ordinace
Ordinace je zcela nově vybudovaný a zařízený prostor.

Protože jsem sama matka, myslela jsem také na rodiče malých dětí, kteří si nemají možnost zajistit hlídání v případě potřeby návštěvy lékaře – pro ně máme připraveny hračky.